KOS

STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Strojírenská
výroba

Společnost KOS nabízí v segmentu strojírenství výrobu speciálních měřidel, svařenců (i nerezových), opracování odlitků a výkovků, výrobu pouzder a čepů či laserové výpalky do tloušťky 16 mm.

Speciální měřidla

Firma se zabývá výrobou speciálních měřidel pro železniční kolejová vozidla.

Nerezové svařence

Svařování podsestav pro železniční kolejová vozidla z ušlechtilých nerezových ocelí skupiny 8 dle ČSN CR ISO 15608 (např. třídy 1.4301) metodou MAG a TIG pro modernizace a stavbu nových kolejových vozidel tvoří významnou referenční výrobu v nerezové svařovně.

Svařence

Při radikálním poklesu oprav vozů v roce 1997 firma začala kooperačně svařovat a dodávat podsestavy (čelnice, klapy, mezistěny atd.) nákladních žel. kolejových vozidel pro Vagónku Studénka při zajištění požadavku kvality svářečských prací dle normy DIN EN 15085-2.

Opracování odlitků a výkovků

Vedle samotného obrábění čepů a pouzder indukčně kalených firma zajišťuje opracování odlitků a výkovků včetně lisování pouzder případně kalení otvorů pro kompletaci nákladních podvozků a systému brzdového ústrojí všech typů.

ČEPY A POUZDRA

V roce 1985 v rámci všech bývalých železničních opraven a strojíren v Československu byla v Krnově zřízena centralizovaná výroba čepů a pouzder včetně indukčního kalení z materiálu 12.050 (C45) a 12.060 (C55).