KOS

KONTAKTY

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 3488.

ZASÍLÁNÍ FAKTUR

PERSONÁLNÍ ÚSEK

NÁKUP

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

reklamace

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Osoby pověřené výkonem pravidelné technické kontroly drážních vozidel dle §64 vyhl. 173/1995

TECHNICKÁ KONTROLA ŽV

TECHNICKÁ KONTROLA ŽV

Technická kontrola ŽV

Technická kontrola ŽV