KOS

PROFIL PODNIKU

PROFIL PODNIKU

Výrobní program navazuje na dlouholetou tradici, odbornost, znalosti a dovednosti našich zaměstnanců na všech úrovních firmy. Rapidní pokles oprav všech typů vozidel po roce 1989, rozdělení tehdejší federativní republiky v roce 1992 a s tím související úbytek oprav slovenských majitelů nákladních vozů znamenal existenční nutnost nalezení nového výrobního programu. Na základě získaných zkušeností ze svářečské výroby podsestav železničních kolejových vozidel a malosériové výroby nákladních vozů včetně historických vozidel se mohla firma úspěšně etablovat ve výrobě a modernizacích tramvajových vozidel.
V současnosti firma úspěšně podniká v těchto oblastech.
  • výroba, rekonstrukce, modernizace a opravy osobních a nákladních železničních kolejových vozidel
  • výroba, rekonstrukce a modernizace tramvají
  • výroba a opravy historických kolejových vozidel
  • strojírenská výroba rotačních dílů včetně indukčního kalení, svařenců a opracování odlitků pro vagónový průmysl

Naše výrobky a služby našly spokojené zákazníky v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rusku, Chorvatsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii, Belgii, Španělsku, ve Finsku a Velké Británii.

HISTORIE

Rozvoj železniční dopravy v druhé polovině 19. století a vznik železniční tratě Olomouc-Krnov-Opava předpokládal vybudování technického zázemí pro údržbu kolejových vozidel. Výhodná geografická poloha města Krnov jako budoucí uzlové železniční stanice znamenala vznik „Zařízení strojní služby pro údržbu železničních vozů“, které zahájilo svou činnost 1. října 1872 současně se zahájením provozu Moravskoslezské centrální dráhy.

Za dlouhou dobu své činnosti při opravách parních lokomotiv, osobních a nákladních vozů včetně výroby náhradních dílů pro opravy i vagónky prošly dílny různými fázemi vývoje po stránce organizace a řízení.  Na základě společenských změn po roce 1989 a rozhodnutí o privatizaci Železničních opraven a strojíren v roce 1992 vznikly 1.9.1992 Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

SOUČASNOST

Firma Krnovské opravny a strojírny s.r.o. úspěšně navazuje na bohatou historii Dílen pro opravy železničních kolejových vozidel a se svými cca 420 zaměstnanci je druhým největším zaměstnavatelem ve městě Krnov.

Po privatizaci firmy začala rozsáhlá investiční výstavba zaměřená cíleně na:

  •  kvalitu povrchových úprav (tryskací a lakovací boxy osobních a nákladních vozů)
  • rozšíření technologie pro opravy čtyřnápravových osobních vozů (přesuvna, zkušebna elektro atd.)
  •  kvalitu strojírenské produkce (obráběcí CNC centra, kalící CNC stroj, metalografické pracoviště, svařovna)

Významným mezníkem při přeměně opravárenského závodu na výrobce kolejových vozidel bylo v roce 2001 podepsání smlouvy o obchodní technické a výrobní spolupráci s obchodně-inženýrskou firmou Pragoimex a.s. Praha. Spolu se smluvními partnery- Pragoimexem a konstrukční kanceláří VKV Praha s.r.o. tvoří Alianci TW Team, která dodává nové tramvaje pro městskou hromadnou dopravu.