KOS

ÚVOD

Výroba a rekonstrukce

Kolejových vozidel

Výroba, rekonstrukce, modernizace a opravy
osobních a nákladních železničních kolejových vozidel

TRAMVAJE

STABILNÍ A PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Dlouhodobý systém práce a přípravy našich zaměstnanců je koncipován s účelem vytvořit a udržovat optimální kvalifikační strukturu zaměstnanců, je jedním z kroků budování firemní kultury vůbec, vychází ze strategie a politiky společnosti, která považuje své zaměstnance a jejich kvalifikaci za jeden z rozhodujících aspektů naplňování podnikatelského záměru a zároveň i za konkurenční výhodu.