KOS

CERTIFIKÁTY

Systém řízení podniku je ověřován a certifikován jak podle standardů pro systémy řízení, tak podle oborových standardů.

Rok 1997 by pro naši společnost významný z hlediska systému řízení jakosti. Jako jedni z prvních opravárenských firem železničních kolejových vozidel v ČR jsme byli úspěšně certifikováni společností TÜV SÜD München dle mezinárodní normy řízení jakosti ISO 9002:1996 pro všechny oblasti našich činností. Získání uvedeného certifikátu nám umožnilo ucházet se o zakázky a subdodávky pro vagónový průmysl v ČR a střední Evropě a současně zahájit přeměnu opravárenského závodu i na novovýrobu kolejových vozidel.

Současný systém řízení podniku je certifikován podle standardu ISO 9001: 2015 (systém řízení jakosti – certifikuje TÜV SÜD), který je rozšířen o certifikaci podle standardu ISO 14001:2004 (systém řízení ochrany životního prostředí – certifikuje SGS SWISS).

Mimo tyto dva systémové standardy má společnost v oblasti oprav železničních kolejových vozidel uděleno Osvědčení pro funkci údržby (ECM) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/779. Dále je společnost certifikována pro opravy nákladních železničních vozů podle českého opravárenského předpisu KVs5-B-2010, německého VPI a slovenského SÚNV a vlastní certifikát  dle DIN EN 15085.
Nezbytnou podmínkou pro získání a udržení těchto certifikátů jsou odborná oprávnění našich zaměstnanců v oblasti svařování, elektro, tlaková zařízení, defektoskopie atd.

V souladu s cílem rozvoje společnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a zavedení účinného systému environmentálního managementu byla vyhlášena následující politika jakosti a environmentu.