KOS

AKTUALITY

Celozávodní dovolená 2024

Pro kalendářní rok 2024 je čerpání celozávodní dovolené naplánováno na tyto termíny:

– od 15.7.2024 do 26.7.2024 23.12.2024

– 27.12.2024 a od 30.12.2024 do 31.12.2024

Kolektivní smlouva 2024-2025

Dne 12. března 2024 byla Generálním ředitelem Krnovských opraven a strojíren, panem Ondřejem Bezručem a Předsedou odborové organizace OS KOVO, panem Stanislavem Dorotíkem podepsána Kolektivní smlouva na období 2024-2025.

Vedení společnosti tímto děkuji všem zúčastněným stranám při vyjednávání. 

V souladu se zněním kolektivní smlouvy byly evidované výtisky předány na určená pracoviště, kde se s Kolektivní smlouvou mohou seznámit všichni zaměstnanci. 

06/2023 Máme za sebou úspěšný audit HSD ČD a.s.

KOS Krnov úspěšně absolvoval zákaznickýaudit HDS ČD a.s. pro jednotlivé metody nedestruktivního zkoušení, na základě kterého došlo k rozšíření naší způsobilosti provádět opravy vozového parku ČD o podvozky typu Fiat Y0270S.

10/2022 Opravy nákladních vozů pro ČD Cargo

Byly podepsány smlouvy s naším největším zákazníkem na poli oprav nákladních vozů ČD Cargo. Jedná se o vozy typu Falls a Eas, které se budou do opravy přistavovat v roce 2023. Podstatnou část oprav budou tvořit svářečské práce.

06/2022 Budeme dodávat tramvaje do Prahy!

KOS Krnov společně se svými partnery v alianci TWT (Pragoimex, VKV Praha) podepsal smlouvu s významným zákazníkem v oblasti dodávek tramvají Dopravním podnikem hlavního města Praha a.s. smlouvu na komplexní modernizaci a úpravu až 65 ks vozů T3R.P nebo T3R.PV na provedení T3R.PLF. 

8/2021 Audit VPI

Naše firma úspěšně prošla auditem VPI, na základě kterého budeme oprávněni nadále provádět opravy nákladních ŽKV a dvojkolí dle evropského předpisu VPI. Zároveň se nám podařilo toto oprávnění rozšířit i na mobilní servis,
Audit bude dle nových pravidel opakován opět v příštím roce.

5/2021 Získali jsme zakázku z oblasti soustředěných oprav

V měsíci květnu se nám podařilo získat nového zákazníka DPOV Nymburk v oblasti soustředěných oprav (nárazníky, stopexy a ostatní brzdové současti). Důležitým faktorem pro navázání větší spolupráce byla především flexibilita při plnění požadavků zákazníka.

3/2021 Certifikát ECM

V měsíci březnu ve firmě proběhla třídenní prověrka Drážního úřadu ve věci odbornosti osoby odpovědné za údržbu v oboru železničních vozidel (ECM). Výsledkem je, že jsme obhájili certifikát pro údržbu nákladních vozů a jako první  v ČR jsme certifikovaná dílna údržby i pro osobní vozy.

více informací »

12/2020 Získali jsme zakázku na opravu dvojkolí

Obdrželi jsem první sady dvojkolí na opravy dle IS2 a IS3 od irské firmy Touax. V budoucnu předpokládáme výrazné navýšení množství opravovaných dvojkolí pro tohoto zákazníka a rozvoj další spolupráce.

8/2020 Opravujeme vozy pro společnost České dráhy, a.s.

České dráhy a.s. oficiálně vybraly naší firmu jako dodavatele veřejné zakázky na periodické opravy modernizovaných osobních vozů pro vnitrostátní provoz. Předmětem zakázky budou opravy až 125 vozů řady Aee a Bee v letech 2020-2025.