KOS

AKTUALITY

Nové podmínky pro fakturaci

Z důvodu našeho přechodu k automatizovanému zpracování faktur Vás tímto žádáme: 

 1. O zasílání faktur pouze v elektronické podobě, a to na adresu: faktury@kos.cz nebo
  invoices@kos.cz.
 2. Faktura zaslaná na jinou e-mailovou adresu bude považována za nedoručenou, z tohoto
  důvodu nebude uhrazena.
 3. Elektronickou fakturou se rozumí faktura, zálohová faktura, daňový doklad o přijaté
  platbě, opravný daňový doklad (dobropis), vrubopis, platební kalendář a splátkový
  kalendář.
 4. Každá e-mailová zpráva musí obsahovat pouze jednu fakturu a zvlášť přílohy k ní.
 5. Faktura nesmí být komprimována a soubor nesmí být uzamčen.
 6. Každá faktura musí být zasílána POUZE V JEDNOM z následujících formátů:
  „isdoc“, „isdocx“, „pdf“, „jpeg“, „jpg“, „tif“, „bmp“.
 7. Název souboru s fakturou musí obsahovat některé z těchto slov:
  „faktura“, „fa“, „fav“, „zaloha“, „zalohova_faktura“, „proforma“, „dobropis“,
  „vrubopis“, „danovy_doklad“, „DanDoklad“, „vyuctovani“, „invoice“, „rechnung“.
 8. Každá příloha musí být zasílána POUZE V JEDNOM z následujících formátů:
  „pdf“, „isdoc“, „jpeg“, „jpg“, „tif“, „bmp“.
 9. Příloha (např. dodací list, objednávka, atesty, atd.) nesmí obsahovat žádný z názvů
  uvedených v bodě 7.
 10. Ostatní dokumenty (např. zápočty, upomínky, inventarizace atd.) budou zasílány na e-
  mailovou adresu kos@kos.cz.
 11. Faktury (jakož i přílohy) nesplňující některou z uvedených podmínek budou považovány
  za nedoručené a nebudou zařazeny k úhradě.
 12. Maximální velikost zprávy včetně všech příloh je 20 MB.

8/2021 Audit VPI

Naše firma úspěšně prošla auditem VPI, na základě kterého budeme oprávněni nadále provádět opravy nákladních ŽKV a dvojkolí dle evropského předpisu VPI. Zároveň se nám podařilo toto oprávnění rozšířit i na mobilní servis,
Audit bude dle nových pravidel opakován opět v příštím roce.

5/2021 Získali jsme zakázku z oblasti soustředěných oprav

V měsíci květnu se nám podařilo získat nového zákazníka DPOV Nymburk v oblasti soustředěných oprav (nárazníky, stopexy a ostatní brzdové současti). Důležitým faktorem pro navázání větší spolupráce byla především flexibilita při plnění požadavků zákazníka.

3/2021 Certifikát ECM

V měsíci březnu ve firmě proběhla třídenní prověrka Drážního úřadu ve věci odbornosti osoby odpovědné za údržbu v oboru železničních vozidel (ECM). Výsledkem je, že jsme obhájili certifikát pro údržbu nákladních vozů a jako první  v ČR jsme certifikovaná dílna údržby i pro osobní vozy.

více informací »

12/2020 Získali jsme zakázku na opravu dvojkolí

Obdrželi jsem první sady dvojkolí na opravy dle IS2 a IS3 od irské firmy Touax. V budoucnu předpokládáme výrazné navýšení množství opravovaných dvojkolí pro tohoto zákazníka a rozvoj další spolupráce.

8/2020 Opravujeme vozy pro společnost České dráhy, a.s.

České dráhy a.s. oficiálně vybraly naší firmu jako dodavatele veřejné zakázky na periodické opravy modernizovaných osobních vozů pro vnitrostátní provoz. Předmětem zakázky budou opravy až 125 vozů řady Aee a Bee v letech 2020-2025.