KOS

Nové podmínky pro fakturaci

Nové podmínky pro fakturaci

Z důvodu našeho přechodu k automatizovanému zpracování faktur Vás tímto žádáme: 

 1. O zasílání faktur pouze v elektronické podobě, a to na adresu: faktury@kos.cz nebo
  invoices@kos.cz.
 2. Faktura zaslaná na jinou e-mailovou adresu bude považována za nedoručenou, z tohoto
  důvodu nebude uhrazena.
 3. Elektronickou fakturou se rozumí faktura, zálohová faktura, daňový doklad o přijaté
  platbě, opravný daňový doklad (dobropis), vrubopis, platební kalendář a splátkový
  kalendář.
 4. Každá e-mailová zpráva musí obsahovat pouze jednu fakturu a zvlášť přílohy k ní.
 5. Faktura nesmí být komprimována a soubor nesmí být uzamčen.
 6. Každá faktura musí být zasílána POUZE V JEDNOM z následujících formátů:
  „isdoc“, „isdocx“, „pdf“, „jpeg“, „jpg“, „tif“, „bmp“.
 7. Název souboru s fakturou musí obsahovat některé z těchto slov:
  „faktura“, „fa“, „fav“, „zaloha“, „zalohova_faktura“, „proforma“, „dobropis“,
  „vrubopis“, „danovy_doklad“, „DanDoklad“, „vyuctovani“, „invoice“, „rechnung“.
 8. Každá příloha musí být zasílána POUZE V JEDNOM z následujících formátů:
  „pdf“, „isdoc“, „jpeg“, „jpg“, „tif“, „bmp“.
 9. Příloha (např. dodací list, objednávka, atesty, atd.) nesmí obsahovat žádný z názvů
  uvedených v bodě 7.
 10. Ostatní dokumenty (např. zápočty, upomínky, inventarizace atd.) budou zasílány na e-
  mailovou adresu kos@kos.cz.
 11. Faktury (jakož i přílohy) nesplňující některou z uvedených podmínek budou považovány
  za nedoručené a nebudou zařazeny k úhradě.
 12. Maximální velikost zprávy včetně všech příloh je 20 MB.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *