V Krnovských opravnách a strojírnách stále vládne řemeslná zručnost

12.6.2009 Po 10 měsících usilovné práce jsme zrestaurovali kulturní památku ČR pro DP města Olomouce, a.s. 2-nápravovou motorovou tramvaj vyrobenou v Ringhofferových závodech Praha v r. 1930.

Tato restaurovaná tramvaj bude hlavní atrakcí oslav 110. výročí MHD v Olomouci dne 19. a 20. června 2009. Při samotném restaurování se provedly revizní nálezy všech dílů, na základě kterých bylo rozhodnuto o způsobu opravy a restaurování konkrétních dílů a součástí včetně výroby nových celků. Po několika měsících vysoce odborné práce mnoha profesí byl vůz postupně sestaven, seřízen a oživen po mechanické i elektrické stránce a také odzkoušen ve zkušebně Krnovských opraven a strojíren.