Zavádění principů LEAN Manufacturing

8.2.2010 Společnost Krnovské opravny a strojírny s.r.o. zahájila v roce 2009 komplexní projekt s cílem postupného zavedení systému zlepšování známého jako 5S vycházejícího z filosofie štíhlého podniku (LEAN Manufacturing).

Podstatou je především eliminace plýtvání během výrobních i administrativních procesů. Společnost Krnovské opravny a strojírny do tohoto nelehkého a důležitého projektu vstoupila společně s poradenskou organizací DC VISION v rámci podpory EU.