Výběrová řízení pro kategorie THP

V současné době společnost vypisuje   výběrové řízení na pozici vedoucího dopravy, vedoucího odboru strojírenské výroby, technologa povrchových úprav.