Výběrová řízení pro kategorie THP

V současné době společnost vypisuje   výběrové řízení na pozici:

vedoucího odboru technologie strojírenské výroby,

technologa povrchových úprav

mistr rozpisu,

technologa svařování,

- pracovník obchodního oddělení