Opravy nákladních vozů

Krnovské opravny a strojírny s. r. o. jsou dlouholetým opravcem nákladních vozů běžné i speciální konstrukce. Ročně zrealizujeme dle požadavků zákazníka v souladu se schválenými opravárenskými předpisy příslušného držitele cca 800 - 1000 oprav nákladních vozů. V rámci platné legislativy dle evropské směrnice 2004/49/ES a nařízení (EU) č.445/2011 má společnost uděleno Osvědčení pro funkci údržby (ECM), plně pro funkci provádění údržby a částečně pro funkci řízení údržby (vrácení do provozu po provedení údžby).  


Společnost je dále certifikována pro provádění oprav dle opravárenských předpisů KVs5-B-2010 (ČD Cargo), VPI (Vereinigung der Privatgüterwagen-Interessenten) a Systém údržby nákladných vozňov (Železničná spoločnosť Cargo Slovakia). V rámci oprav vozů zařazených u Drážního úřadu v České republice je vystavováno dle platné vyhlášky MD č.173/1995 Sb. Osvědčení o shodě drážního vozidla se schváleným typem a Zápis o provedené technické kontrole.


V oblasti oprav vozů dle předpisu VPI je společnost jedinný opravcem v České republice certifikovaným pro opravy dvojkolí v rozsahu IS3 (revize dvojkolí s dosazením nových kotoučů), což přináší zákazníkovi značnou úsporu nákladů při obnově opotřebovaných dvojkolí.


Opravy železničních nákladních vozů jsou tradičním programem naší společnosti nabízejícím zákazníkovi:
opravy všech typů vozů mimo hlubinových dle tří opravárenských předpisů

 

 • optimální poměr kvalita/cena opravy
 • spolehlivost, pružnost a krátkou opravnou lhůtu
 • nadstandartní vnější povrchové úpravy s možností provedení loga zákazníka
 • bezproblémové zhotovení vnitřních povrchových úprav ložných prostor vozů pro přepravy agresivních substrátů
 • vnitřní revize a tlakové zkoušky cisternových a nádržkových vozů pro přepravu bezpečných látek a látek dle předpisu RID
 • opravy cisteren železničních cisternových vozů svařováním (cisterny třídy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9)
 • opravy skříní vysokostěnných a výsypných vozů v rozsahu kompletní výměny výplní a zhotovení částí skříně (klapy, čelnice, dveře)


Významní zákazníci:

 • Advanced World Transport a.s.                     
 • Českomoravský cement,a.s.                               
 • EEWS spol. s r.o.                                              
 • Ermewa SA,                                                      
 • Kotouč Štramberk spol. s r.o.                             
 • Lovochemie a.s.                                           
 • Transportservis a.s.                                                 
 • Vápenka Čertovy schody a.s.