Modernizovaný vůz Bdtn

Modernizovaný čtyřnápravový přípojný vůz druhé třídy ř. Btn 054 má jeden velkoprostorový oddíl pro cestující s uličkou uprostřed a dva nástupní prostory.

Nástupní prostor na straně WC je osazen dvěma buňkami WC s umyvadlem, ruční brzdou a hlavním elektrorozvaděčem. Druhý zvětšený nástupní prostor tvoří prostor pro zavěšení a přepravu jízdních kol popř. kočárků.

Vůz je určen pro řazení do souprav s motorovými vozy ř. 854, přípojnými vozy ř. 056 a řídícími vozy ř. 954. Bez omezení funkcí umožňuje i provoz s motorovými vozy ř. 842 a 843, řídícími vozy ř. 943 a přípojnými vozy ř. 043.

Pro České dráhy a.s. do konce roku 2009 zmodernizováno 40 vozů.