Modernizovaný vůz Bdtee

Modernizovaný čtyřnápravový vůz Bdtee276 vznikl přestavbou vozu Btme vyráběných Vagónkou Studénka v letech 1986 až 1987. Modernizovaný vůz má dva velkoprostorové oddíly o celkovém počtu 80 sedadel oddělené uprostřed vozu příčkou opatřenou dveřmi. Oddíly jsou vybaveny novými pevnými dvojsedadly uspořádanými proti sobě s uličkou uprostřed. Nad sedadly jsou původní příčné dvojité police. Na představku na straně hlavního elektrického rozvaděče je posunuta příčka (včetně sloupku ruční brzdy a skříně rozvaděče) směrem ke středu vozu. Tímto byl snížen počet sedadel v menším oddíle pro cestující o 8 sedadel. Tento oddíl je nově vybaven zásuvkami na 230V/50Hz určené pro připojení PC a drobné elektroniky. Ve zvětšeném nástupním prostoru jsou umístěny čtyři sklopné sedáky a nosiče pro přepravu jízdních kol v zavěšeném stavu popř. kočárky. Ostatní části interiéru byly revitalizovány v závislosti na technickém stavu.


Původní zalamovací nástupní dveře jsou nahrazeny dveřmi předsuvnými s elektropneumatickým pohonem, které umožňují při navoleném režimu alternativně jejich stranové selektivní odblokování řízené strojvedoucím nebo vlakovou četou. Drápkové generátory jsou na voze nahrazeny centrálním zdrojem energie, který je umístěn pod vozem místo skříně akumulátorových baterií G3. Do vodního hospodářství resp. rozvodů vody je instalován nový systém automatického odvodnění, který zajišťuje vypuštění vody z vodojemu při poklesu teploty vody pod čtyři stupně celsia. Původní 13-ti žilové průběžné vedení je nahrazeno 18-ti žilovým dle UIC 558. Dále je dosazeno průběžné vedení 9-ti žilové vedení pro ovládání brzdy dle UIC 541 -5. Vůz je nově vybaven ep brzdou s možností přemostění záchranné brzdy dle UIC a DB. Do vozu je nainstalován nový vlakový rozhlas v souladu s UIC 568, který umožňuje přijímat akustická hlášení informačního systému a dále pak selektivní hlášení z vozu do hnacího vozidla, do vozu samotného a do celého vlaku. Konstrukčními změnami (dosazení nových brzdových jednotek, svislých tlumičů, konzoly vedení dvojkolí) na podvozcích GP 200 bylo dosaženo zvýšení maximální rychlosti vozu na 140 km/h.