Lokomotiva opět v Krnově!

25.11.2009 Naše společnost se na základě objednávky firmy ARROW LINE a.s. realizačně podílí na výrobě prototypu čtyřnápravové trakční jednotky s alternativním zdrojem energie a s možností dálkového stavění jízdní cesty strojvedoucím.

Od roku 1956, kdy se v Krnově opravila poslední parní lokomotiva, se jedná po 53 letech o znovuobnovení tradice oprav hnacích vozidel.