KOS Akademie- vzdělávací program pro zvýšení odborných znalostí zaměstnanců

Naše společnost zahájila 1. 5. 2013 realizaci projektu “KOS Akademie – vzdělávací program pro zvýšení odborných znalostí zaměstnanců,“ číslo projektu CZ.1 04/1.1.02/94.01356, který je podpořen a spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem projektu KOS Akademie – vzdělávací program pro zvýšení odborných znalostí zaměstnanců, CZ. 1.4/1.1.02/94.01356, je zvýšení odborných znalostí zaměstnanců společnosti Krnovské opravny a strojírny s.r.o. (dále jen KOS) prostřednictvím vzdělávání. V rámci projektu dojde k rozvoji podnikového systému lidských zdrojů a zavedení kompetenčních modelů a rovněž k samotnému vzdělávání zaměstnanců, které bude zaměřeno zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení a udržení jejich odborné kvalifikace, která je nutná pro výkon dané profese zaměstnanců KOS. Součástí projektu bude také aktivita zaměřená na rovné příležitosti žen a mužů v podniku.
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci KOS na těchto pracovních pozicích – vedoucí pracovníci, vedoucí úseků, řízení jakosti, technologie, údržba. Předpokládáme, že se vzdělávacího programu zúčastní 58 zaměstnanců společnosti KOS.

Projekt bude realizován ve třech částech:

Část 1 – Rozvoj podnikového systému lidských zdrojů – předmětem této části projektu jsou konzultační služby pro rozvoj podnikového systému lidských zdrojů a zavedení kompetenčního modelu s využitím inovativních přístupů.

Část 2 – Odborné vzdělávání – předmětem této části projektu je realizace 6 vzdělávacích kurzů z oblasti odborného vzdělávání.

Část 3 – Vzdělávání v oblasti klíčových dovedností – předmětem této části projektu je realizace 2 vzdělávacích kurzů z oblasti klíčových dovedností.

Projekt bude realizován v období květen 2013 – březen 2015.