Kariéra

Dlouhodobý systém práce a přípravy našich zaměstnanců je koncipován s účelem vytvořit a udržovat optimální kvalifikační strukturu zaměstnanců, je jedním z kroků budování firemní kultury vůbec, vychází ze strategie a politiky společnosti, která považuje své zaměstnance a jejich kvalifikaci za jeden z rozhodujících aspektů naplňování podnikatelského záměru a zároveň i za konkurenční výhodu.

Společnost výrazně investuje do vzdělání, rozvoje a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, zajišťuje svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí a chrání životní prostředí regionu.

Našim zaměstnancům nabízíme:

  • stabilní a perspektivní zaměstnání
  • odpovídající mzdové ohodnocení
  • možnost seberealizace a profesního růstu
  • příspěvek na dopravu do zaměstnání
  • příspěvek na stravování v závodní jídelně
  • týden dovolené nad rámec stanovený zákonem
  • bezplatné lékařské prohlídky u smluvního lékaře společnosti
  • příspěvek na dětské rekreace a ozdravné pobyty

Bližší informace k jednotlivým nabídkám volných pracovních míst v naší společnosti Vám poskytne Ing. Michaela Hollá, tel.: 554 605 407,
e-mail: nabor@kos.cz

Aktuální nabídku volných pracovních míst v naší společnosti naleznete zde:
databáze volných pracovních míst pro dělnické kategorie
výběrová řízení pro kategorie THP
studenti

Firma organizuje pravidelná každoroční setkání našich bývalých zaměstnanců, kteří dosáhli důchodového věku. Naši důchodci se scházejí na různých akcích, pořádají turistické pochody a jiné aktivity. Pro případné další zájemce přikládáme rozpis tras turistických pochodů pořádaných od 1.-3.2018.