EVO 1

Čtyřnápravová jednosměrná nízkopodlažní tramvaj se čtyřmi dveřmi, plně otočnými podvozky (Bo´- Bo´)a pevnými nápravami, elektrickou výzbrojí s IGBT měniči s rekuperací a klimatizací salonu pro cestující.

Vývoj tramvaje:  PRAGOIMEX a.s., VKV Praha s.r.o.

Stavba tramvaje: Krnovské opravny a strojírny s. r. o.,  Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Nízkopodlažní tramvaj EVO1 je nejmenším zástupcem modulového řešení celé typové řady EVO, která symbolizuje slovo EVOLUTION - nepřetržitý rozvoj. Plně nízkopodlažní tramvaj s délkou skříně 15,1 m, s otočnými podvozky, s pevnými nápravami, se čtyřmi dveřmi, s klimatizací salonu pro cestující, s progresivní elektrickou výzbrojí s rekuperací, s možností tvorby spřažených souprav přináší nesporné výhody jak pro cestující, tak i pro dopravní podniky.

Kostra vozové skříně je ocelová svařovaná z uzavřených i otevřených profilů a plechů. Vnější obložení bočnic je z laminátových dílů, které jsou na kostru přilepené. Čela jsou rovněž laminátová. Střecha je tvořena z laminátového sendvičového dílu. Konstrukce vozové skříně umožňuje díky stejné šířce modulů oken a dveří budoucí odvození obousměrného provedení tramvaje, případně aktivního vlečného vozidla. Skříň vozu plně vyhovuje evropským normám pro pevnost konstrukce EN 12663 a odolnost proti nárazům EN 15 227. Pevnost a odolnost byla modelově posouzena v Ústavu aplikované mechaniky v Brně a prakticky ověřena v    crashovém testu, který je pro tramvaje unikátní.