EDUCA - Specifické vzdělávání zaměstnanců KOS

3.2.2011 Naše společnost zahájila 3.1.2011 realizaci projektu „Komplexní vzdělávací program zajišťující další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Krnovské opravny a strojírny s.r.o.“, který je podpořen a spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Naše společnost zahájila 3.1.2011 realizaci projektu „Komplexní vzdělávací program zajišťující další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Krnovské opravny a strojírny s.r.o.“, číslo projektu CZ.1.04/1.1.04/60.00364, který je podpořen a spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Cílem projektu je další profesní vzdělávání našich zaměstnanců vedoucí ke zvýšení jejich adaptability a zároveň konkurenceschopnosti celé společnosti. V rámci dvouletého projektu budou realizovány kurzy zaměřené primárně na specifické vzdělávání (např. Školení systému tahu, Taktování výroby a plynulost výroby, Systém řízení odchylek ve výrobě, Snižování zmetkovitosti aj.). Okrajově bude projekt zahrnovat také 4 kurzy obecného vzdělávání (Defektoskopie).

Projektu se zúčastní přibližně 78 zaměstnanců společnosti. Ukončení těchto aktivit je plánováno na prosinec 2012. Celkové náklady na uvedenou akci jsou 3 857 810 Kč.

Realizace projektu přispěje ke zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců, získání a zdokonalení klíčových dovedností a ke zvýšení odbornosti a specializace zaměstnanců Krnovských opraven a strojíren s.r.o.

Na základě této skutečnosti vyhlašuje firma Krnovské opravny a strojírny s.r.o. výběrové řízení k zakázce "Specifický vzdělávací program společnosti KOS" č. CZ.1.04/1.1.04/60.00364. Podrobnější informace naleznete na stránkách www.esfcr.cz.

Na základě výběrového řízení k zakázce - Specifický vzdělávací program společnosti KOS - reg. číslo projektu CZ.1.04./1.1.04/60.00364 (Komplexní vzdělávací program zajišťující další profesní vzdělávaní zaměstnanců společnosti Krnovské opravny a strojírny s.r.o.) byla nabídka firmy DC VISION, s.r.o. hodnotící komisí vybrána jako vítězná.

Hodnotící komise ve složení Mgr. Vlastimil Šimíček, Daniel Marek, Ludmila Dudová zasedala dne 22.2.2011 v 9:00 hod.