Educa II

Projekt „Komplexní vzdělávací program zajišťující další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Krnovské opravny a strojírny s.r.o.“ číslo CZ.1.04/1.1.04/60.0036, který ve společnosti realizujeme od počátku roku 2011 se blíží ke konci, zbývá zrealizovat již jen několik školících dní specifického a obecného vzdělávání. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Podstatou projektu je realizace 10 kurzů specifického vzdělávání (např. kurzy Školení systému tahu při výrobě tramvají na výrobním středisku Osobní vozovka, Analýza účinků a vad pro specifické svařovací a klíčové výrobní postupy společnosti KOS, Taktování výroby a plynulost výroby nákladních vozidel vyráběných společností KOS na středisku Nákladní vozovka) a 4 kurzů obecného vzdělávání (Defektoskopie). Do projektu bylo zapojeno kolem 90 pracovníků podniku. Projekt přinesl řadu změn v oblasti zefektivňování naší specifické výroby a posilování kvality našich výrobků. V průběhu prosince bude připravena Zpráva z interního hodnocení projektu, která bude zahrnovat vyhodnocení úspěšnosti projektu.